מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 5א

גוף הטקסט מעברה השני, ראו תרגומו והערות בנספח.

מידע-נוסף2

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 5

גלויה מיום 9 בספטמבר 1944.

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 5א

גוף הטקסט מעברה השני, ראו תרגומו והערות בנספח.

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 5ב

שלום לך פולה יקרה ! 9 בספטמבר 1944…
error: Alert: Content selection is disabled!!