מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 6ב

הדף המסיים, ראו תרגום הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 6

24 בספטמבר 1944.

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 6א

גוף הטקסט.

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 6ב

הדף המסיים, ראו תרגום הטקסט והערות בנספח.

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 6ג

כותרת תחת התמונה: תחת דגלו של לנין במנהיגותו…
error: Alert: Content selection is disabled!!