מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 7א

כתובות וחותמות מצידו השני של הדף. יש לזכור כמובן שאותם "מכתבים נעולים" נשלחים ללא מעטפה ....

מידע-נוסף2

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 7

כאן שוב סדרה של "מכתבים נעולים" וניכרים סימני…

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 7א

כתובות וחותמות מצידו השני של הדף. יש לזכור…

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 7ב

תרגום מרוסית (של מכתב קצר אך יוצא דופן…