מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 11א

צידו השני של הדף.

מידע-נוסף2

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 11

מכתב מיום 8 בפברואר 1945, ראו תרגומו והערות…

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 11א

צידו השני של הדף.

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 11ב

תרגום מרוסית (והערות הבהרה חיוניות בגוף הטקסט) 8…