מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 13

20 במרץ 1945, מכתבו האחרון של מונייק, ראו תרגומו והערות בנספח.

מידע-נוסף2

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 13

20 במרץ 1945, מכתבו האחרון של מונייק, ראו…

מכתבי מוניק גרפינבוים מהחזית המזרחית 13א

הסיום מעברו השני של הדף.

מכתבי מוניק גרפינבוים מהחזית המזרחית 13ב

תרגום מרוסית שלום לך אחותי היקרה.  20 במרץ…