מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 3א

פרטי השולח והנמענת וכן חותמות הצבא מצידו השני של המכתב. ראו תרגומו והערות בנספח.

מידע-נוסף2

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 3

1 באוגוסט 1944, המכתב הראשון (לפחות כזה ששרד)…

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 3א

פרטי השולח והנמענת וכן חותמות הצבא מצידו השני…

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 3ב

תרגום מרוסית שלום לך פוליה יקרה !  1…