אלי שטגר בלבוב 42א

גוף הטקסט.
למען הסר ספק, תאריך כתיבת הגלויה הוא 23 בפברואר 1936 ולא 1935 (כך גם החותמות על הבולים מראות).

מידע-נוסף2

אלי שטגר בלבוב 42

23.2.1935, ממוען לכתובתו הראשונה של אלי בא"י. מאחר…

אלי שטגר בלבוב 42א

גוף הטקסט. למען הסר ספק, תאריך כתיבת הגלויה…

אלי שטגר בלבוב 42ב

תרגום מיידיש (בעברית) בני יקירי ! את מכתבך…
error: Alert: Content selection is disabled!!