אלי שטגר בארץ ישראל 100

ילדי משפחת קיסינגר, גרמניה 1930
לתמונה אין קשר ישיר לקו תולדות חייו של אלי מלבד העובדה שמופיעה בה מי שלימים תהיה אשתו, מרים (מרגוט) לבית קיסינגר. ראה נספח מצורף.

מידע-נוסף2

אלי שטגר בארץ ישראל 100

ילדי משפחת קיסינגר, גרמניה 1930 לתמונה אין קשר…

אלי שטגר בארץ ישראל 100א

מרגוט קיסינגר ובני דודיה   מרגוט (מרים) קיסינגר…