מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 2א

על מלכודת הסבל והמוות בפולין בעצם אותם ימים:
"שמע לי", אומרת עוד דמותו של עוה"ד נייפלד (בעמ' 209), "הפולנים עושים את זה בתבונה הרבה יותר מהיטלר" ! בקיץ 1934, לאחר שחזר (לניו יורק) מביקור מולדת בפולין, החל יעקב גלאטשטיין בכתיבת ספרו המרגש והנבואי "כשיאש הגיע". ההתכתבות במוקד דיוננו, תחילתה באותם ימים !

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 2

על ההתפכחות מהחלום ….על ההתפכחות מהחלום של השתלבות…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 2א

על מלכודת הסבל והמוות בפולין בעצם אותם ימים:…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 2ב

אי אפשר שלא להזכיר, כבר בפתיח התעוד כאן,…