מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 3ב

הניה שטגר לבנה בפולנית.
תרגום והערות בנספח.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 3

18 בינואר 1939, צבי שטגר לבנו ביידיש. תרגום…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 3א

דף שני.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 3ב

הניה שטגר לבנה בפולנית. תרגום והערות בנספח.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 3ג

דף שני.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 3ד

27 באוקטובר 1936, פתיחת קו תעופה מפולין לא"י.…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 3ה

תרגום חלקו הראשון של המכתב, צבי שטגר כותב…