מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 1

7 בינואר 1939, מיוסף בלבוב לאלי אחיו בחיפה.
למעלה, בפולנית: "גב' אסתר ק. מחכה בקוצר רוח לסימן חיים ממך, אל תיתן לה לחכות יותר מדי, ברכות חמות, יוסף ש.". הססמאות הציוניות חזק ! וחזק ואמץ, בעברית כמובן, פותחות וסוגרות את ההודעה הקצרה.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 1

7 בינואר 1939, מיוסף בלבוב לאלי אחיו בחיפה.…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 1א

צידה השני של הגלויה, מאב לבנו. ראו תרגום…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 1ב

תרגום מיידיש לבוב, 7 בינואר 1939, בני יקירי…