מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 101

סדרי עולם משתנים !
שלושה חודשים לאחר פרוץ המלחמה, פולין לא קיימת עוד. גלויה מהוססת ראשונה מהמשפחה בלבוב, עתה, כמו כל מזרחה של פולין, תחת כיבוש רוסי. חותמת הדואר מיום 11 בדצמבר 1939, הבולים רוסיים. מתוך הרגל, הרמן שטגר כותב "פולין" בזמן שזו לא קיימת עוד.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 101

סדרי עולם משתנים ! שלושה חודשים לאחר פרוץ…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 101א

לבוב 8 בדצמבר 1939. שלושה חודשים לאחר הסיפוח…