מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 104

4 במרץ 1940, תרגום הטקסט שעל גב הגלויה:"בני היקר ! אנחנו לא יודעים מה לחשוב על כך ששכחת אותנו לגמרי. עברו כבר שישה חודשים מאז פרוץ המלחמה וקיבלנו ממך רק גלויה אחת, מיום 28 בנובמבר 1939, גם על המברק שלנו לא טרחת לענות. אתמול דיברתי עם כבאשני והוא אמר שקיבל מספר מכתבים, גם מכרים אחרים קבלו ....".

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 104

4 במרץ 1940, תרגום הטקסט שעל גב הגלויה:"בני…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 104א

המשך התרגום: "רק ממך מרכבת הדואר לא מביאה…