מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 107

22 במאי 1940, ראו תרגום הטקסט בנספח.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 107

22 במאי 1940, ראו תרגום הטקסט בנספח.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 107א

צידה השני של הגלויה.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 107ב

תרגום מיידיש לבוב, 22 במאי 1940 בני יקירי…