מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 108

6 ביוני 1940, ראו תרגום בנספחח.

מידע-נוסף2