מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 110א

תרגום מיידיש של הטקסט.
ש"ב (שא ברכה) יקירי דוב ! כבר לפני מספר ימים כתבתי לך ואני מבקש ממך שוב, אנא ענה לנו מיד על המצב היות וזה 6 חודשים לא קיבלנו כל מכתב מבננו מלך ואנחנו יודעים כי הוא מגיע לעיתים אליך. המכתב האחרון שקיבלנו ממנו נשלח בחדש מרץ. כל מכרינו מקבלים מכתבים רק אנחנו לא.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 110

לכבוד מ.ב. שטייר, רח' גדעון 17, חיפה, פלסטינה.25…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 110א

תרגום מיידיש של הטקסט. ש"ב (שא ברכה) יקירי…