מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 112

18 בפברואר 1941.
הנמען, שוב, ישראל בדנר ברמת גן, השולח, צבי שטגר, גיסו, בלבוב.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 112

18 בפברואר 1941. הנמען, שוב, ישראל בדנר ברמת…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 112א

הבליץ הגרמני ותחילת הסוף של היהודים באופק. כארבעה…