מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 5א

"בני יקירי" בפתיח וההמשך ביידיש, תרגום להלן:ביום שישי מלאו 3 שבועות שלא קיבלנו ממך מכתב, למרות בקשותינו וההבטחות שלך ... היום החותן של דב טשאפ נתן לי 50 זלוטי על מנת שאתה תמסור שם עבור אן טשאפ במהירות האפשרית. בררתי והמחיר היום הוא 38 זלוטי, תברר אתה במדויק ... אמך תכתוב לך בקרוב ... מנשק אותך, צבי.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 5

לבוב, 5 בפברואר 1939, צבי שטגר לבנו אלי…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 5א

"בני יקירי" בפתיח וההמשך ביידיש, תרגום להלן:ביום שישי…