מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 8א

צידה השני של הגלויה.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 8

12 במרץ 1939, מאב לבנו. למטה ברכה בגרמנית…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 8א

צידה השני של הגלויה.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 8ב

תרגום מיידיש: לבוב, 12 במרץ 1939, בני יקירי…