מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 10

30 במרץ 1939, גלויה משולבת בפולנית וביידיש.
ראו תרגום הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 10

30 במרץ 1939, גלויה משולבת בפולנית וביידיש. ראו…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 10א

צידה השני של הגלויה.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 10ב

תרגום הטקסט היידי לבוב, 30 במרץ 1939, בני…