מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 12א

הטקסט המרכזי בצידה השני של הגלויה.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 12

23 באפריל 1939. עבור: מקסימיליאן שטגר, תחנת המשטרה…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 12א

הטקסט המרכזי בצידה השני של הגלויה.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 12ב

תרגום מיידיש לבוב, 23 באפריל 1939, בני יקירי…