מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 14א

צידה השני של הגלויה.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 14

19 במאי 1939. בחותמת השחורה הבולטת במרכז, ציטטה…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 14א

צידה השני של הגלויה.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 14ב

תרגום מיידיש לבוב, 19 במאי 1939, בני יקירי…