מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 19

2 ביולי 1939.
עבור מקסימיליאן שטגר, תחנת המשטרה המערבית, חיפה, פלסטינה. הרמן/צבי בלבוב כותב לבנו בארץ ישראל.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 19

2 ביולי 1939. עבור מקסימיליאן שטגר, תחנת המשטרה…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 19א

חודשיים לפני פרוץ המלחמה ! נסיונות נואשים להשיג…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 19ב

תרגום מיידיש לבוב, 2 ביולי 1939 בני יקירי…