מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 19א

חודשיים לפני פרוץ המלחמה !
נסיונות נואשים להשיג את המימון הדרוש ליציאה מפולין. ראו תרגום הדברים בנספח.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 19

2 ביולי 1939. עבור מקסימיליאן שטגר, תחנת המשטרה…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 19א

חודשיים לפני פרוץ המלחמה ! נסיונות נואשים להשיג…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 19ב

תרגום מיידיש לבוב, 2 ביולי 1939 בני יקירי…
error: Alert: Content selection is disabled!!