מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 21

18 ביולי 1939, לאלי מאמו ואחותו.
לכב' מקסימיליאן שטגר, תחנת המשטרה המערבית, חיפה, פלסטינה, "ברכות מראדזיכוב שולחות לושה ואמא, 18 ביולי 1939". ראדזיכוב היא עיירת הולדתה של הניה אמו של אלי, בדנר לפני נישואיה. העיירה במחוז טרנופול, כ 70 ק"מ צפונית מזרחית ללבוב, והשתים עושות שם לרגל ביקור משפחתי.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 21

18 ביולי 1939, לאלי מאמו ואחותו. לכב' מקסימיליאן…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 21א

צ'רנוהורה שבתמונה. אזור צ'רנוהורה במחוזות ההוצולים בהרי הקרפטים.