מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 21א

צ'רנוהורה שבתמונה.
אזור צ'רנוהורה במחוזות ההוצולים בהרי הקרפטים.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 21

18 ביולי 1939, לאלי מאמו ואחותו. לכב' מקסימיליאן…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 21א

צ'רנוהורה שבתמונה. אזור צ'רנוהורה במחוזות ההוצולים בהרי הקרפטים.