מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 22א

צידה השני של הגלויה.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 22

מה ניתן ללמוד מחותמות הדואר כאן ? ניתן…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 22א

צידה השני של הגלויה.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 22ב

תרגום מיידיש לבוב, 21 ביולי 1939 בני יקירי…
error: Alert: Content selection is disabled!!