מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 24א

"היום הפלגות מושבות - מחר עבודה והגנה" !
"טרנווה נז'נה" שם מתקיימת ההכשרה הוא כפר קטן ופסטורלי דרומית מערבית ללבוב. "הנוער הציוני" - תנועת הנוער של זרם המרכז בציונות - הוקמה ב 1931, במודע היא התרחקה מראשיתה מזהות פוליטית ודגלה בהומניזם ולאומיות אנטי-מרקסיסטית וכינון מדינת סעד מתוקנת.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 24

מיוסף לאלי אחיו. אף שהיא לקונית, חשיבותה של…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 24א

"היום הפלגות מושבות – מחר עבודה והגנה" !…