מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 25

13 באוגוסט 1939, אך 19 ימים לפני פרוץ המלחמה !
יוסף שטגר בקרקוב כותב לאחיו בארץ ישראל. גלויה לאומנית בעליל ובה המרשל פילסודסקי והבישופ בנדרסקי ביער פולין בשנת 1916. יש לשער שבקרקוב שבלב פולין הקונגרסאית, לא ניתן היה לו להשיג גלויה אחרת .... ראו תרגום והערות בנספח.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 25

13 באוגוסט 1939, אך 19 ימים לפני פרוץ…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 25א

צידה השני של הגלויה.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 25ב

תרגום מפולנית קרקוב, 13 באוגוסט 1939, שלום אחי…
error: Alert: Content selection is disabled!!