מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 25א

צידה השני של הגלויה.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 25

13 באוגוסט 1939, אך 19 ימים לפני פרוץ…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 25א

צידה השני של הגלויה.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 25ב

תרגום מפולנית קרקוב, 13 באוגוסט 1939, שלום אחי…