מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 25ב

תרגום מפולנית

קרקוב, 13 באוגוסט 1939, שלום אחי !

תפתיע אותך ודאי גלויה זו שנשלחה מקרקוב. אבינו עובר בדיוק עכשיו דרך קרקוב ואני נוסע למחנה הנופש שלנו בסקאני (?) לשנים עשר יום. אני מנצל את ההזדמנות ושולח לך ברכות חמות. בקשר למסמכים שלי, בסוף קיבלתי את כולם ושלחתי אותם לוורשה. עכשיו צריך להמתין כל יום לקבלת הדרישה לתשלום מקדמה. מצ'נסטוכובה לצערי אף אחד לא פנה אלינו ואנחנו גם לא יודעים לאן עלינו לפנות וכתובת להחזרת המסמכים לא נתתי להם. אולי אתה תוכל לבדוק את הנושא ?

(השורה האחרונה בלתי ניתנת לפיענוח בגלל אילוץ חוסר המקום שנשאר לכותב).

הערות לטקסט

ראשית, אנו עדים לכך שפחות משלושה שבועות לפני פרוץ מלחמת העולם השניה ועולם כמנהגו נוהג ויוסף עושה דרכו למחנה נופש ל 12 יום .... שנית, העיסוק המרכזי כאן הוא במסמכים כלשהם ומתקבל הרושם שמדובר במסמכים הנוגעים לעלייה מתוכננת של יוסף לארץ ישראל: בוורשה נמצאת הקונסוליה הבריטית ורק שם ניתן להנפיק את הוויזה המיוחלת, תשלום מקדמה מתייחס אולי להעברת כספים לצורך רישום ללימודים למשל (כפי שאלי עצמו עלה לא"י עם ויזה של סטודנט לאחר שנתקבל ללימודים באוניברסיטה העברית וללא אישור על העברת דמי הרישום אי אפשר היה לקבל את "הסרטיפיקט" לעליה !), בצ'נסטוכובה פעל קיבוץ הכשרה גדול לחלוצים לפני עלייתם ארצה והבקשה מאלי שייבדוק את הנושא מתייחסת אולי לעובדה שכנתין בריטי, אלי יכול היה לבקש העלאתם ארצה של קרובי משפחתו מדרגה ראשונה.

יוסף לא זכה להגשים את משאלתו ונספה בשואה.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 25

13 באוגוסט 1939, אך 19 ימים לפני פרוץ…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 25א

צידה השני של הגלויה.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 25ב

תרגום מפולנית קרקוב, 13 באוגוסט 1939, שלום אחי…
error: Alert: Content selection is disabled!!