מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 26א

צידה השני של הגלויה, ראו תרגומה בנספח.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 26

14 באוגוסט 1939, 18 יום לפני פרוץ המלחמה.…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 26א

צידה השני של הגלויה, ראו תרגומה בנספח.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 26ב

תרגום דברי האב מיידיש לבוב, 14 באוגוסט 1939…