מלחמת השחרור אביגדור צוקר 2

החברה בפוזה קרבית במחנה 21
אביגדור במרכז ומעליו עמיאל מפתח תקוה.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור אביגדור צוקר 2

החברה בפוזה קרבית במחנה 21 אביגדור במרכז ומעליו…

מלחמת השחרור אביגדור צוקר 2א

אביגדור צוקר יליד 1931 במהלך פגישותי עימו ב…