מלחמת השחרור אביגדור צוקר 6

חתה, 1949
ביום חם במיוחד הוציאו את מרכזיית הקשר לחצר. יונה לוין (גיסתו של השופט דב לוין) יושבת בחזית וסורגת .... יושבת משמאל אליה פרידמן ורביעית חיהל'ה הוכמן (אחותו של המ"כ חיים הוכמן). אביגדור עומד מימין.