מלחמת השחרור גבעת רמב"ם 15

התארגנות, לראשונה כפלוגה (דתית), בגבעת רמב"ם.
מ. מנהיים יושב 2 מימין, בלונדיני מעליו מ. זייטמן ולצידו עם מקלע ח. פרוינדליך, ביניהם י. קלפנר, מעליו ש. רוזנברג, לימינו מ. פישר, לידו ומעט מתחתיו י. פוקס, לצידו עם הסטן א. סברדלוב ומעליו י. הייזלר. למעלה 2 מימין מ. דיאמנט, 4 ש. קוטנר, 5 מ. שפירא.

error: Alert: Content selection is disabled!!