מלחמת השחרור דב ליבוביץ' 1

גדוד 132, כפר יונה, תמונה ראשונה בצבא !
דב ליבוביץ' משמאל עם אלתר ויגדורוביץ', חבר יליד הונגריה כמוהו, מנגנים במפוחית. דב ניצול אושוויץ הגיע אחרי המלחמה למחנה העקורים בעיר בארי באיטליה שם גויס להגנה ועבר אימונים במשך 4 חודשים (גח"ל). ב 25.4.48 עלה ארצה וחויל מיד, תחילה לגדוד הנפתי (132) ואח"כ ל 35.