מלחמת השחרור דני רפאלי 12

דוח ההתקפה על קבוץ המעפיל מיום 21.3.48
המסמך לא של דני כי אם מהארכיון הפרטי שלי ודני מגיב עליו כאן.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור דני רפאלי 12

דוח ההתקפה על קבוץ המעפיל מיום 21.3.48 המסמך…

מלחמת השחרור דני רפאלי 12א

נרשם מפי דני רפאלי "המעפיל" ה"עובדות" המובאות בדו"ח…