מלחמת השחרור החלל אביגדור נודל 1

במחנה העקורים אשאו, אזור הכיבוש האמריקאי בדרומה של גרמניה, אביגדור נודל משמאל בתצלום ראשון לאחר השואה !
נודל נולד בטומשוב-לובלסקי שבפולין ב 1927, ביולי 1947 היה בין הניצולים מעפילי ה"אקסודוס" שכניסתם ארצה לא התממשה. בא שוב בשערי הארץ בפברואר 1948, גויס ל"פלוגה הדתית" של גדוד 33 ונפל בקרב בעיראק אל מנשיה בסוף אותה שנה.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור החלל אביגדור נודל 1

במחנה העקורים אשאו, אזור הכיבוש האמריקאי בדרומה של…

מלחמת השחרור החלל אביגדור נודל 1א

הקדשה על גב התמונה: ב"ה, למשפחת נודל אנו…