מלחמת השחרור החלל אביגדור נודל 10

1947, הפגנה נגד המדיניות הבריטית של הגבלת הגירתם של ניצולי השואה לארץ ישראל. אביגדור ראשון מימין ופישל במרכז מאחור. בשלטים ביידיש ובעברית, מימין: "אנו דורשים עליה חופשית / אנו דורשים לשוב למולדתנו ארצה ישראל / פתחו לנו שערי ארץ ישראל / די לנו לחכות / אנו דורשים ביטול צו הספר הלבן".

error: Alert: Content selection is disabled!!