מלחמת השחרור החלל אביגדור נודל 15א

הקדשה על גב התמונה מחיה לוי לאביגדור נודל: "לזכרון נצח לחברי נודל, ממני חייה לעיווי, ברגן-בלזן, 24 בנובמבר 1947".

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור החלל אביגדור נודל 15

1947, במחנה העקורים בלזן (Belsen), אזור הכיבוש הבריטי,…

מלחמת השחרור החלל אביגדור נודל 15א

הקדשה על גב התמונה מחיה לוי לאביגדור נודל:…