מלחמת השחרור החלל דב הורביץ 22

טיול "אהל שם"
למעלה (עם כובע) ישראל ארצי, המחנך והמורה לדקדוק שנודע בקפדנותו ואשר דחף את תלמידיו לשלמות בשפה. רחל לויטה לא סיימה שמינית כי זרקו אותה בגלל פעילותה באצ"ל. אבא שלה תבע את ביה"ס במשפט חברים בהסתדרות וזכה. ביה"ס חויב להחזירה אבל היא כבר לא רצתה.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור החלל דב הורביץ 22

טיול "אהל שם" למעלה (עם כובע) ישראל ארצי,…

מלחמת השחרור החלל דב הורביץ 22א

מקרא השמות המלאים בתמונת המחזור.