מלחמת השחרור החלל ישכר דוב פרידמן 101ה

תרגום המכתב מיידיש

 דף ראשון

מוצש"ק, אור לכ"ג טבת, תש"ז לפ"ק, תל אביב  יצ"ו

מזל טוב! אל כבוד חברי ואחי היקר כמר אהרן שמואל זינגר נ:י , שלום וברכה!

במקרה שמעתי את הבשורה המשמחת שהתחתנת בשעה טובה, ועתה קבל את איחוליי הלבביים.

הקב"ה יתן לך הרבה אושר וברכה, שתזכה לבנות את ביתך שיהיה "בנין עדי עד" אמיתי.

הנני מתפלא שכתבתי לך כמה פעמים ולא ענית לי, שמא יש לך קפידא עלי שאינני מודע לה? ואם כן,  חלילה, אבקשך למחול ולכתוב לי בדיוק את הסיבה לכך.

אהרן שמואל היקר, תאמין לי שלא עובר יום שאינני חושב עליך, כל מכיריי כבר מכירים אותך מכל הסיפורים שסיפרתי להם עליך.

אני מרגיש קצת אשמה בזה שעזבתי אותך ונסעתי, אבל אנחנו מאמינים ב"השגחה פרטית" וכנראה שככה היה צריך להיות, אבל אנחנו צריכים לחשוב למה זה קרה ככה. בזה שנשארת , איננו יכולים להבין את ה"כוונה העליונה" , אבל

דף שני

בזה שאני נסעתי גם כן אינני מבין עדיין למה. אבל אם אני אזכה לעזור לך במשהו, אזי הכל יהיה ברור ומובן.

לכן אבקש ממך לכתוב לי , מה חסר לך שם, ומה הנך חושב ביחס לזה שאי"ה תגיע לארץ ביחד עם משיח צדקנו. צריך לחזות מראש, אני חושב שאני אוכל לעזור לך, בכל זאת אני נמצא כבר בארץ כמה חדשים, מכיר יותר אנשים ויודע מה נעשה בארץ.

אנא כתוב לי במדויק, מה שלום שאר החברים. אני עובד בחשמל, יש לי פרנסה ב"ה, והולך כל ערב ללמוד. בטח יהיה לך קשה, כי תראה שלא בקיבוץ , תבין כאשר אי"ה תהיה פה.

הנני מסיים פה, אני רוצה לכתוב לזוגתך שתחי' כמה מלים [המשך כמה מילים באונגרית] . הנני דורש בשלומך, חברי היקר, ומקווה לראותך במהרה ממש.  – ישכר דוב פרידמן

דף שלישי

גם הילדים שולחים דרישת שלום לך ולאשתך שתחי', ומאחלים לכם "מזל טוב".  כאשר יהיה לך פנאי, כתוב להם כמה מילים, כי ביהדות הם צריכים עידוד  וחסרות להם מאד כמה מילים חמות והם מאד מחזיקים ממך. אני מבקר אותם לעתים קרובות.

כתוב לי גם האם אתה יכול לקבל כסף או חבילות, מה עדיף לך, ובפרט, מה נחוץ לך או מה חסר לך.

זכור שפעם חיינו ביחד כמו אחים. אני זוכר.

דרישות שלום כנ"ל.

מידע-נוסף2
error: Alert: Content selection is disabled!!