מלחמת השחרור החלל ישכר דוב פרידמן 101

ישכר דוב לאהרן שמואל זינגר בקפריסין
המכתב נשלח לתעודתו והוחזר לשולח. כ"ז טבת תש"ז הוא ה- 19 בינואר 1947.

מידע-נוסף2