מלחמת השחרור החלל ישכר דוב פרידמן 102

גלויה מי.ד. פרידמן לאהרן שמואל זינגר בקפריסין
הגלויה לא מבויילת וככל הנראה לא נשלחה לתעודתה.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור החלל ישכר דוב פרידמן 102

גלויה מי.ד. פרידמן לאהרן שמואל זינגר בקפריסין הגלויה…

מלחמת השחרור החלל ישכר דוב פרידמן 102א

ה' אייר תש"ז הוא 25.4.1947