מלחמת השחרור החלל ישכר דוב פרידמן 103ב

מעטפת המכתב
עבור מנחם צבי (גם מנדל הרץ) רוזנברג בישיבת הרב דושינסקי בירושלים. הרב דושינסקי הוא מצ'כוסלובקיה אומרות האחיות דבורה ודוצי, בנות דודותיו של דוב, והוא לא היה חסיד.

מידע-נוסף2