מלחמת השחרור החלל ישכר דוב פרידמן 207

אהרן שמואל זינגר בקפריסין לבערל (דב) בתל אביב
י"ד אלול תש"ז הוא ה- 30 באוגוסט 1947.

מידע-נוסף2