מלחמת השחרור המפדה האזרחי 9

אימון נשק ב"מפדה", מרץ/אפריל 1948.
דב הורביץ, עומד רביעי משמאל, עם חבריו לגיוס. ואפרופו אימוני נשק, יש לזכור שהימים הם טרם יציאת הבריטים מהארץ ובסיסם הגדול בתל ליטוינסקי (תל השומר) נמצא אך כשני ק"מ מ"המפדה" ! במרחב הזה עוד שני מרכזי פעילות חשובים של "ההגנה" ! באפעל ובכפר אז"ר.