מלחמת השחרור זלמן דובין 16

לאחר כיבוש טנטורה ב 23.5.48
זלמן עומד 3 משמאל ולימינו חברו הטוב יוסף קלפנר המכונה "ההונגרי". כורע מימין ממתיהו פישר, במרכז בחזית בנימין פרח ורביעי נחמיה שטיסל. בקרב הפלוגה הדתית בעיראק אל מנשיה בדצמבר אותה שנה, זלמן נפל בשבי וניצל, קלפנר, פישר, פרח ושטיסל נפלו.