מלחמת השחרור זלמן דובין 2

הגיוס הדתי, אימון נשק (ללא תחמושת ....), גבעת רמב"ם, סוף מרץ 1948.
זלמן למעלה מימין, מהניצולים הבודדים בקרב עיראק אל מנשיה, עם חברים שגורלם לא שפר: רביעי הקשר אריה גלובינסקי, למטה במרכז שמעון מנהיים ומשמאל יוסף קלפנר, שלושתם חללי אותו הקרב.