מלחמת השחרור חיים פרקש 4

סמלי החבלנים ליד הכפר חטה באזור פלוג'ה
משמאל: חיים וייספיש (שפיר) מקרית מוצקין, חיים פרקש (החיפאי) שכינויו באצ"ל "פנחס", חיים פרקש (התל אביבי) שכינויו באצ"ל "גד", דוד ברין. כורע המ"מ בן ציון הרמתי (הוכמן) מרמת גן. התמונות והמידע באדיבות ח. פרקש בפגישות עימו בינואר 2013 בביתו שבתל אביב.